Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

RAPORTY

Raporty EBI

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (pobierz .pdf )

Punch Punk- 2021.07.27- ogłoszenie o walnym (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.28- projekty uchwał na ZWZ (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.28- formularz do głosowania (pobierz .pdf)

Punch Punk- 2021.07.27- wzór pełnomocnictwa (pobierz .pdf)

RAPORT KWARTALNY PUNCH PUNK S.A. II KWARTAŁ 2021 ROKU (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – liczba akcji i głosów (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – liczba akcji i głosów – 11.2021 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał – 11.2021 (pobierz .pdf)

RAPORT KWARTALNY PUNCH PUNK S.A. III KWARTAŁ 2021 ROKU (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – formularz pełnomocnictwa – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – ogłoszenie – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2021 – projekty uchwał – 12.2021.pdf (pobierz.pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – formularz pełnomocnictwa – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – liczba akcji i glosow – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – ogloszenie – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – projekty uchwal – 01.2022 (pobierz .pdf)

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (pobierz .pdf)

Raport roczny za 2021 (pobierz .pdf)

Sprawozdanie z działalności za 2021 (pobierz .pdf)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta (pobierz .pdf)

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku (pobierz .pdf)

Raporty ESPI

Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_ogloszenie_-_11.2021 formularz_pelnomocnictwa_-projekty_uchwal(pobierz .pdf)

Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_formularz_pelnomocnictwa_-_12.2021.pdf (pobierz .pdf)
Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_ogloszenie_-_12.2021.pdf (pobierz .pdf)
Punch_Punk_-_ZWZ_2021_-_projekty_uchwal_-_12.2021.pdf (pobierz .pdf)

pdf-381896-1- (pobierz .pdf)

pdf_386322 (pobierz .pdf)

pdf_391223 (pobierz .pdf)

_Punch_Punk_-_aneks_do_listu_intencyjnego.BES_1.pdf  (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – formularz pelnomocnictwa – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – liczba akcji i glosow – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – ogloszenie – 01.2022 (pobierz .pdf)

Punch Punk – ZWZ 2022 – projekty uchwal – 01.2022 (pobierz .pdf)