Kaiju Monster VR is now revealed on Steam! – Punch Punk
Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

Kaiju Monster VR is now revealed on Steam!

Kaiju Monster VR is now revealed on Steam! Add the game to your STEAM wishlist and follow