Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

WŁADZE

Krzysztof Grudziński – Prezes Zarządu Punch Punk Games

2013-2018: Absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku Reżyseria, Tworzenie i Produkcja Gier Wideo.

2017-obecnie: Punch Punk S.A – Prezes Zarządu, Dyrektor Kreatywny

2017-obecnie: Warszawska Szkoła Filmowa- Wykładowca

2019-obecnie: Dreamers Talents – Reżyser

2014-obecnie: Radna Adstore

2010-2013: Dyrektor Kreatywny

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Bartosz Częścik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Witold Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Witczak – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Tomasz Niesyto – Członek Rady Nadzorczej

Adrian Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej