Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

OTOCZENIE RYNKOWE

Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.

Punch Punk specjalizuje się w produkcji gier na konsole w trybie work for hire oraz w produkcji autorskich gier na PC.