OTOCZENIE RYNKOWE

Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.

Punch Punk specjalizuje się w produkcji gier na konsole w trybie work for hire oraz w produkcji autorskich gier na PC.