Punch Punk Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Opracowanie narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Dofinansowanie projektu z UE: 1 775 706,00 zł.

AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu

Źródła przychodów spółki

Produkcje własne

Produkcje na zlecenie:

  • wynagrodzenie z recoup
  • wynagrodzenie za zrealizowane milestony