AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu

Źródła przychodów spółki

Produkcje własne

Produkcje na zlecenie:

  • wynagrodzenie z recoup
  • wynagrodzenie za zrealizowane milestony